Gracze
Gildie
Twierdze
Pupile
Podziemia
Sala chwały SF-game LIVE by {tu nick będzie jak się przyjmie, bo potem będą rzucali we mnie mięsem} v0.1 beta
Na razie tylko serwer w6! :/

Czendżlog:

v0.1 beta

-dodano wyświetlanie danych w zremake'owanej sali chwały
-dodano podmienianie cyfr odpowiadającym klasom na skrócone nazwy klas postaci
-dodano informacje o nadchodzących zmianach i changelog
-naprawiono bug z pierwszą pozycją
-naprawiono bug z wynikami rozsianymi po całej sali chwały
-naprawiono jeszcze kilka błędów występujących w zamkniętej wersji alfa

-dodano więcej bugów


© SF-info 2018